تبلیغات
قولا سدیدا
قولا سدیدا
درحمایت ز امیرم علی خامنه ای می شوم میثم تمار به دارم بکشید

                                                      پاسخ به یک شبهه

                                                          قسمت اول

اخیرا دوستان و آشنایان ولایتمدار و حزب اللهی ما دچار یک اشتباه فکری و تحلیلی شده اند که بر خود لازم می دانم در جهت اصلاح آن بکوشم:

در واقع این بزرگواران معتقدند که ارتباط و مذاکره با آمریکا که بعد از سی و اندی سال در این دولت به شکل تلفنی در سطح ریاست جمهوری و به شکل حضوری در سطح وزرای خارجه صورت گرفت، ایرادی ندارد. چرا که اگر ایرادی داشت، رهبری عزیز صریحا بیان می کردند و در مقابل آن می ایستادند! به عبارت دیگر این دوستان ما بعد از اتفاقات صورت گرفته هیچ موضعی نگرفتند و منتظر بیانات حضرت آقا بودند و وقتی بیانات ایشان را در جمع دانشجویان افسری ارتش شنیدند، مأیوس شده و این گونه برداشت کردند که حضرت آقا هیچ اشکال و ایرادی به دولت نگرفتند و حتی از دیپلماسی دولت تعریف و تمجید کردند لذا همین مسأله را نشان از صحت کار دولت و دیپلماسی آن دانسته اند.

لازم است تا در جهت رفع این شبهه و این نوع برداشت، نکاتی را مطرح کنم شاید مؤثر واقع شود:

نکته اول بازخوانی مجدد قسمتی از بیانات رهبری عزیز در جمع دانشجویان افسری است. ایشان در قسمتی از بیاناتشان فرمودند:

« این را هم عرض بكنیم: ما از تحرّك دیپلماسى دولت حمایت میكنیم، پشتیبانى میكنیم. در كنار آمادگىهاى همهجانبهى ملّت ایران - چه از لحاظ اقتصادى، چه از لحاظ امنیّت داخلى، چه از لحاظ استحکام ساخت درونی نظام چه از لحاظ وحدت ملّى و چه از لحاظ نظامى - به تلاش و تحرّك دیپلماسى هم چه در این قضایاى سفر اخیر و چه غیر از آن، اهمّیّت میدهیم و از آنچه دولت ما انجام میدهد و تلاشهاى دیپلماتیك و تحرّكى كه در این زمینه میكنند، حمایت میكنیم. البتّه برخى از آنچه در سفر نیویورك پیش آمد، به نظر ما بجا نبود؛ لكن ما به هیئت دیپلماسى ملّت عزیزمان و دولت خدمتگزارمان خوشبین هستیم؛ البتّه به آمریكایىها بدبینیم؛ به آنها هیچ اعتمادى نداریم. ما دولت ایالات متّحدهى آمریكا را دولتى غیرقابل اعتماد میدانیم؛ دولتى خودبرتربین، دولتی غیر منطقی و عهد شکن. دولتى سخت در پنجهى تصرّف و اقتدار شبکه بین المللی صیونیسم که به خاطر رعایت خواستهها و منافع نامشروع شبكهى صهیونیستى بینالمللى مجبورند با رژیم غاصب و جعلى اشغالكنندهى فلسطین مماشات كنند، در مقابل او نرمش نشان بدهند؛ اسمش را میگذارند منافع آمریكا، در حالى كه بكلّى منافع ملّى آمریكا با آنچه امروز اینها در حمایت از آنرژیم جعلى انجام میدهند، منافات دارد؛ از همهى دنیا دولت ایالات متّحدهى آمریكا باج میگیرد و به رژیم جعلى صهیونیستى باج میدهد؛ این حقایق را ما داریم مشاهده میكنیم - به دولت آمریكا اعتمادى نداریم، به مسئولین خودمان اعتماد داریم، خوشبین هستیم، از آنها میخواهیم كه با دقّت، با ملاحظهى همهى جوانب گامها را درست بردارند، محكم بردارند، منافع ملّى را یك لحظه به فراموشى نسپرند. »

در این قسمت از بیانات چند نکته لحاظ شده است: اول حمایت از دولت و تلاش های دیپلماتیک ایشان و خوشبینی به مسؤولین و دولت. دوم بدبینی نسبت به آمریکا و بیان خصوصیات این دولت. سوم بیان اشکالی نسبت به دولت در مورد آنچه در سفر نیویورک پیش آمده است. و چهارم توجه دادن دولت به توجه به منافع ملی و ملاحظه همه جوانب در مسائل بین المللی

در این جا نکته ای که از همه روشن تر است عدم حمایت از ارتباط با آمریکا و یا به تعبیری عدم تعریف و تمجید از مذاکره با آمریکا است. در هیچ قسمت از کلام، حمایت صریح از ارتباط با آمریکا دیده نمی شود و حتی کلامی عکس آن یعنی بیان بدبینی نسبت به آمریکا و خصوصیات پلید این دولت بیان شده است. که این مسأله نیز مسأله جدید نیست چرا که رهبری عزیز پیش از این بارها و بارها این نکته را بیان فرموده اند که در نکته دوم بدان اشاره می کنم.

نکته دوم بحث مذاکره با آمریکا از نگاه رهبری است. ایشان در سخنرانی های متعددی درباره مذاکره با آمریکا و بیان نگاه خود سخن گفته اند. از آن جمله:

بیانات در دیدار مسؤولان نظام 30/4/92

« آمریكائى‌ها میگویند ما میخواهیم با ایران مذاكره كنیم. خب، سالها است كه میگویند میخواهیم مذاكره كنیم؛ این یك فرصتى نیست كه براى ما به‌وجود آوردند. من اول سال گفتم كه خوشبین نیستم. در مسائل خاص، مذاكره را منع نمیكنم - مثل مسئله‌ى خاصى كه در قضیه‌ى عراق داشتیم، و بعضى از قضایاى دیگر - لیكن من خوشبین نیستم؛ چون تجربه‌ى من این را نشان میدهد. آمریكائى‌ها، هم غیرقابل اعتمادند، هم غیر منطقى‌اند، هم در برخوردشان صادق نیستند. این چهار ماهى هم كه از آن صحبت ما گذشت، همین را تأیید كرد؛ موضعگیرى‌هاى مسئولان و دولتمردان آمریكا نشان داد كه همین مطلبى كه ما گفتیم - كه گفتیم خوشبین نیستیم - درست است؛ خود آنها عملاً این را تأیید كردند. »

....

بیانات در حرم مطهر رضوی 1/1/92

« آمریكائی‌ها مرتب از راه‌های گوناگون به ما پیغام میدهند كه بیائید درباره‌ی مسئله‌ی هسته‌ای گفتگو كنیم؛ هم به ما پیغام میدهند، هم در تبلیغات جهانی‌شان این را مطرح میكنند. مسئولین بلندپایه و مسئولین میانی آمریكا بارها و بارها میگویند بیائید در كنار گفتگوهای 1 5 كه درباره‌ی مسائل هسته‌ای بحث میكنند، آمریكا و جمهوری اسلامی دو به دو، درباره‌ی مسئله‌ی هسته‌ای ایران بحث كنند. من به این گفتگوها خوشبین نیستم. چرا؟ چون تجربه‌های گذشته‌ی ما نشان میدهد كه گفتگو در منطق حضرات آمریكائی به این معنی نیست كه بنشینیم تا به یك راه حل منطقی دست پیدا كنیم ــ منظورشان از گفتگو این نیست ــ منظورشان از گفتگو این است كه بنشینیم حرف بزنیم تا شما نظر ما را قبول كنید! هدف، از اول اعلام شده است؛ باید نظر طرف مقابل قبول شود. لذا ما همیشه اعلام كردیم و گفتیم كه این، گفتگو نیست؛ این، تحمیل است و ایران زیر بار تحمیل نمیرود. من به این اظهارات خوشبین نیستم، اما مخالفت هم ندارم. در این خصوص، چند مطلب را باید روشن كنم:

یك مطلب این است كه آمریكائی‌ها مرتب پیغام میدهند ــ گاهی مینویسند، گاهی پیغام میدهند ــ كه ما قصد تغییر نظام اسلامی را نداریم؛ به ما اینجور میگویند. جواب این است كه ما نگران این نیستیم كه شما قصد تغییر نظام اسلامی را داشته باشید یا نداشته باشید، كه حالا هی اصرار میكنید كه ما این قصد را نداریم. آن روزی هم كه شما قصد تغییر نظام اسلامی را داشتید و این را بصراحت اعلام كردید، هیچ كاری نتوانستید انجام دهید، بعد از این هم نخواهید توانست انجام دهید.

نكته‌ی دوم: آمریكائی‌ها مرتب و پی‌در‌پی پیغام میدهند كه ما در پیشنهادِ مذاكره‌ی منطقی صادقیم؛ یعنی صادقانه از شما میخواهیم كه مذاكره كنید و مذاكره‌ی منطقی بكنیم؛ یعنی مذاكره‌ی تحمیلی نباشد. من در جواب میگویم: ما به شما بارها گفته‌ایم كه در پی سلاح هسته‌ای نیستیم، شما میگوئید باور نمیكنیم؛ ما چرا باید حرف شما را باور كنیم؟! وقتی شما حاضر نیستید یك سخن منطقی و صادقانه را قبول كنید، ما چرا باید حرفی را كه شما میزنید ــ كه خلاف آن بارها ثابت شده است ــ از شما قبول كنیم؟ برداشت ما این است كه پیشنهاد مذاكره از سوی آمریكائی‌ها، یك تاكتیك آمریكائی و برای فریب‌ دادن افكار عمومی است؛ افكار عمومی دنیا و افكار عمومی مردممان. باید شما ثابت كنید این نیست. میتوانید ثابت كنید؟ ثابت كنید.

همین‌جا من این را بگویم كه از جمله‌ی تاكتیكهای تبلیغاتی اینها این است كه گاهی شایع میكنند كه از طرف رهبری، كسانی با آمریكائی‌ها مذاكره كردند؛ این هم یك تاكتیك تبلیغاتیِ دیگر و دروغ محض است. تا كنون از سوی رهبری، هیچ‌ كس با آنها مذاكره نكرده است. در چند مورد، در طول سالهای متمادی، در دولتهای گوناگون، كسانی بر سر موضوعات مقطعی ــ كه ما هم مخالفتی نداشتیم ــ با آنها مذاكره كرده‌اند؛ اما مربوط به دولتها بوده است. البته همانها هم موظف بوده‌اند كه خطوط قرمز رهبری را رعایت كنند؛ امروز هم موظفند و باید رعایت كنند. »

....

بیانات در حرم مطهر رضوی 1/1/88

« حالا دولت جدید آمریكا میگوید ما مایلیم با ایران مذاكره كنیم، بیائید گذشته را فراموش كنیم. میگویند ما به سمت ایران دست دراز كردیم. خوب، این چه جور دستى است؟ اگر دستى دراز شده باشد كه یك دستكش مخمل رویش باشد، اما زیرش یك دست چدنى باشد، این هیچ معناى خوبى ندارد. »

....

بیانات در دیدار زائران و مجاوران حرم رضوی 1/1/85

« مسئله‌ى مذاكره‌ى با امریكا كه سوژه‌ى تبلیغاتى مستكبران و اقتدارطلبان شد، ما از اول اعلان كردیم و الان هم اعلان مى‌كنیم، در هیچ یك از مسائل مورد اختلاف خودمان با امریكا، ما با امریكا مذاكره نمى‌كنیم. دلیل آن هم یك امر واضحى است؛ دلیل این است كه مذاكره براى امریكاییها یك ابزارى است براى تحمیل خواسته‌هاى خودشان به طرف مذاكره. مذاكره مفهوم واقعى خودش را در مذاكرات امریكا با طرفهاى خودش ندارد و از دست داده است. مذاكره براى چیست؟ وقتى دو دوست در یك مسئله‌ى مورد اختلاف با هم مذاكره مى‌كنند، این براى این است كه هر كدام از نقطه‌اى كه قرار دارند، حركت كنند و به یك نقطه‌ى مورد توافق برسند. امریكا مذاكره را به این معنا نمى‌داند. آنها مذاكره را وسیله‌اى براى تحمیل خواسته‌هاى خودشان قرار مى‌دهند؛ براى وارد آوردن فشار. بنابراین مذاكره با امریكا در همه‌ى مسائل معنا ندارد. »

آخرین مطالب ارسالی
لینك دوستان
ابر برچسب ها
آمار و امكانات
آخرین بروزرسانی :
تعداد كل مطالب :
تعداد کل نویسندگان :
بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
بازدید کل :
آخرین بازید از وبلاگ :
  
طراح قالب